Szybkie linki

Treść strony

1. Organami Poradni są:

- Dyrektor Poradni
- Rada Pedagogiczna

2. Kompetencje Dyrektora Poradni

Dyrektor Poradni jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Poradni osób: pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi
Decyduje w szczególności w sprawach:
- zatrudniania i zwalniania pracowników
- przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych
- występowania z wnioskami- po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej-w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

3. Dyrektor Poradni kieruje bieżącą działalnością merytoryczną Poradni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

4. Sprawuje nadzór merytoryczny w stosunku do pracowników pedagogicznych.

5. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących.

6. Organizuje obsługę administracyjną Poradni.

7. Wykonuje zadania wynikające z przepisów szczegółowych:

- ustala kalendarz organizacji roku szkolnego
- ustala przydział czynności pracowników
- przewodniczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej
- przewodniczy posiedzeniom zespołu orzekającego
- zapewnia na terenie Poradni warunki BHP, higieniczno- sanitarne i przeciwpożarowe
- podejmuje decyzję, które wynikają z przepisów szczegółowych, uchwały Rady Pedagogicznej oraz innych sytuacji szczególnych.

drukujdrukuj

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2009-05-06 23:30
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2009-12-16 16:33

Adres

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Luboniu

62-030 Luboń, ul. Żabikowska 40
powiat poznański, województwo wielkopolskie

NIP: 777-24-26-168, REGON: 639694960

Kontakt

Dane kontaktowe

tel.: +48 61 81 30 173
fax: +48 61 81 03 372
e-mail: ppplubon@powiat.poznan.pl

Godziny

Godziny urzędowania

sekretariat:
codziennie 8.00-16.00

poradnia:
poniedziałek, środa: 8.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
czwartek, piątek: 8.00-16.00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.