Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna działa w oparciu o:


 

 • Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572 z późn. zmianami).

 • Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 97 z 2006 r., poz. 674 z późn. zmianami).

 • Rozporządzenie MEN z 11 grudnia 2002 r.w sprawie ramowego statutu poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej  (Dz. U. Nr 223 z 2002 r., poz. 1869 z późn. zmianami). 
 • Rozporządzenie MEN z 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 175 z 2008 r., poz. 1086).

 • Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych (dz. U. Nr 173 z 2008 r., poz. 1072). 

 • Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U.2010.228.1490 ze zm.).

 • Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz.U.2010.228.1490 ze zm.).

 • Rozporządzenie MEN z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013.199).

 • Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DZ.U.2013.532).

 • Rozporządzenie MEN z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2014 poz. 1170, z późn. zm. Dz.U. 2015 poz. 1250).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. 2015 poz. 1214).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2015 poz. 1270).

 


 

 

drukujdrukuj

 • autor informacji: A.Czarnota
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-16 16:31
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-13 09:21

Adres

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Luboniu

62-030 Luboń, ul. Żabikowska 40
powiat poznański, województwo wielkopolskie

NIP: 777-24-26-168, REGON: 639694960

Kontakt

Dane kontaktowe

tel.: +48 61 81 30 173
fax: +48 61 81 03 372
e-mail: ppplubon@powiat.poznan.pl

Godziny

Godziny urzędowania

sekretariat:
codziennie 8.00-16.00

poradnia:
poniedziałek, środa: 8.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
czwartek, piątek: 8.00-16.00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.