Biuletyn Informacji Publicznej
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.poradnie.powiat.poznan.pl

Treść strony

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Luboniu

Dane teleadresowe

62-030 Luboń, ul. Wschodnia 26B

Dane identyfikacyjne

 • NIP : 777-24-26-168
 • REGON: 639694960

Dane lokalizacyjne

powiat poznański, województwo wielkopolskie

Dane kontaktowe

Poradnia czynna

Poradnia w Luboniu czynna
Dzień tygodnia Godziny urzędowania
sekretariat codziennie 8:00-15:30
poniedziałki 8:00-15:30
wtorki 8:00-15:30
środy 8:00-15:30
czwartki 8:00-15:30
piątki 8:00-15:30

 

drukuj (Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Luboniu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Czarnota
  data wytworzenia: 2009-05-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-05-06 22:23
 • zmodyfikował: Marta Szyszka
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-06 16:17

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych Państwa dziecka jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu, zwana dalej Placówką. W Placówce został powołany inspektor danych osobowych Mariusz Stasiak vel Stasek i mają Państwo prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail biuro@msvs.com.pl.

Dane osobowe Państwa dziecka przetwarzane są w celu udziału w zajęciach, terapiach oraz badaniach organizowanych przez Placówkę. W przypadku wystąpienia o opinie lub orzeczenia dane będą przetwarzane w celu diagnozy i wydania opinii lub orzeczenia. Dane przetwarzane są na podstawie prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze wynikającym z ustawy Prawo Oświatowe (Art. 6 ust.1 lit. c oraz Art..9 ust. 2 lit. g dla danych o stanie zdrowia).

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rzeczowym Wykazem Akt przez okres 25 lat w przypadku teczek klientów, którym zostało wydane orzeczenie lub opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i 10 lat w innych przypadkach.

W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych dane mogą być przetwarzane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości przeprowadzenia badań lub zajęć.

Dane Państwa dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Czarnota
  data publikacji: 2020-10-07 12:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 44411
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-06 16:17:18