Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna działa w oparciu o:


 

 • Ustawę o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572 z późn. zmianami).

 • Ustawę - Prawo oświatowe z  14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 59).

 • Ustawę - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r., poz. 60).

 • Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 97 z 2006 r., poz. 674 z późn. zmianami; Dz. U. 2017 poz. 1189).

 • Rozporządzenie MEN z 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej  (Dz. U. Nr 223 z 2002 r., poz. 1869 z późn. zmianami). 
 • Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. 2017 r. poz. 1569).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2017 r. poz. 1578).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 r. poz. 1591).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. 2017 poz. 1611).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. 2017 r. poz. 1616).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci Dz. U. 2017 r. poz. 1635).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DZ.U.2017 r. poz. 1643).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1646).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1647).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2017 poz. 1658).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych (DZ. U. z 2017 r., poz. 1743). 


 

 

drukuj ()

 • autor informacji: A.Czarnota
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-16 16:31
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-22 14:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1218
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-09-22 14:51

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Luboniu

62-030 Luboń, ul. Wschodnia 25 b
powiat poznański, województwo wielkopolskie

NIP: 777-24-26-168, REGON: 639694960

Dane kontaktowe

tel.: +48 61 858 19 79

e-mail: ppplubon@powiat.poznan.pl

Godziny urzędowania

sekretariat:
codziennie 8.00-16.00

poradnia:
Ze względu na stan pandemiczny aktualne godziny otwarcia znajdują się na stronie internetowej poradni.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 67316
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-29 15:56

Stopka strony