Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • Organizacja

Treść strony

 1. Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Poznaniu.
 2. Nadzór merytoryczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
 3. Poradnia składa się z placówki macierzystej oraz 4 Filii.
 4. Rejon działania Poradni:
  PPP w Luboniu: miasto Luboń, część gminy Dopiewo: Dopiewo, Dopiewiec, Konarzewo
  Filia w Buku: miasto i gmina Buk, część gminy Dopiewo: Skórzewo, Zakrzewo, Więckowice, Dąbrówka, Dąbrowa
  Filia w Stęszewie: miasto i gmina Stęszew
  Filia w Suchym Lesie: gmina Suchy Las, część gminy Rokietnica: Rokietnica
  Filia w Tarnowie Podgórnym: gmina Tarnowo Podgórne, część gminy Rokietnica: Napachanie, Mrowino
 5. Poradnia udziela pomocy uczniom, młodzieży (ich rodzicom) i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania placówki.
 6. Dzieciom nie uczęszczającym do szkoły (przedszkola) oraz i ich rodzicom, pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
 7. Szczegółową organizację Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji placówki, opracowany przez dyrektora Poradni z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Poradni - do dnia 30 kwietnia danego roku.
 8. Arkusz organizacji zatwierdza Zarząd Powiatu w Poznaniu do 31 maja danego roku. Arkusz organizacji zawiera w szczególności: liczbę pracowników Poradni, w tym zajmujących stanowiska kierownicze oraz liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez Starostwo Powiatowe. 
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-05-06 23:07
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-16 17:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2154
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-12-16 17:28

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Luboniu

62-030 Luboń, ul. Wschodnia 25 b
powiat poznański, województwo wielkopolskie

NIP: 777-24-26-168, REGON: 639694960

Dane kontaktowe

tel.: +48 61 858 19 79

e-mail: ppplubon@powiat.poznan.pl

Godziny urzędowania

sekretariat:
codziennie 8.00-16.00

poradnia:
Ze względu na stan pandemiczny aktualne godziny otwarcia znajdują się na stronie internetowej poradni.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 67301
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-29 15:56

Stopka strony